Review of the Book “State of forest and forest soils in Bosnia and Herzegovina”

  • Miloš Koprivica Dr Ivana Ribara 150, 11070 Novi Beograd, Serbia

Abstract

Tekst predstavlja originalnu recenziju knjige “STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI, prema drugoj inventuri šuma na velikim površinama (2006 – 2009)”, koju je uradila grupa naučnih radnika Šumarskog fakulteta u Sarajevu: Lojo A., Balić B., Musić J., Višnjić Ć., Vojniković S., Treštić T., Čabaravdić A., Gurda S., Delić S., Imbrahimspahić A., u saradnji sa konsultantom Svjetske banke Hočevar M. Recenziju je uradio Miloš Koprivica 17.06.2015. na osnovu Odluke broj 01/6- 1008/15 koju je donijelo Naučno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Sarajevu dana 06. 05. 2015. godine, čime je isti imenovan za recenzenta.

Published
2019-12-31
Section
Professional Papers